گیم باز
 
 
گاهی اوقات طرح صنعتی در اجرای یک قرارداد استخدام توسط مستخدم طراحی می گردد. در این فرض سوال این است که اولاَ: چه کسی حق ثبت طرح صنعتی را دارد ، مستخدم یا کارفرما ؟ ثانیاَ : حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی متعلق به چه کسی است ؟
علت طرح سوال فوق این است که اگرچه در فرض یاد شده، طرح صنعتی بر اثر تلاش و ابتکار مستخدم پدید آمده است ، لیکن کارفرما یا بنگاه طرف قرارداد مستخدم هزینه ها و ابزار کار لازم را تدارک و در اختیار مستخدم قرار داده و بدین لحاظ در ایجاد طرح صنعتی سهم داشته است.
چنانچه حقوق مادی طرح را در این فرض متعلق به مستخدم بدانیم بدیهی است که با توجه به دارا بودن حق افشاء می تواند طرح را در اختیار کارفرما قرار ندهد و حداکثر خسارت وارده بر او را جبران کند، در صورتی که چنانچه در فرض یاد شده حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی را متعلق به کارفرما بدانیم در صورت خودداری طراح از تحویل طرح او می تواند از طریق مراجع قضایی الزام او را به تحویل طرح بخواهد. بنابراین این تقسیم بندی می تواند دارای آثار حقوقی فراوانی باشد.
در قانون مصوب 1386، در رابطه با اختراع ناشی از استخدام در بند (ه) ماده 5 قانون به صراحت تعیین تکلیف شده است و بر اساس بند یادشده، در صورتی که اختراع ناشی از استخدام باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
قانونگذار سال 1386 بر اساس ماده 23 قانون ، طرح صنعتی ناشی از استخدام را تابع احکام و مقررات مربوط به اختراع ناشی از استخدام قرار داده است. بنابراین با توجه به ماده یادشده، احکام و مقرراتی که در رابطه با اختراع ناشی از استخدام وجود دارد عیناَ در مورد طرح صنعتی نیز قابل اجرا است.
در قوانین ملی کشورها نیز رویه های مختلفی در خصوص مورد وجود دارد. در بسیاری از کشورها طرح صنعتی که در طی دوره استخدام پدید می آید به طور خودکار به کارفرما منتقل می شود.
در برخی دیگر از کشورها، این انتقال فقط در مواردی است که مراتب در قرارداد استخدام قید شده باشد.
در تعداد دیگری از کشورها نیز به ویژه در فرضی که قرارداد وجود نداشته باشد، طراح می تواند حق بهره برداری از اختراع را برای خود حفظ کند ولی کارفرما از حق غیر انحصاری بهره برداری از طرح صنعتی برای مقاصد داخلی خود برخوردار است.
در خاتمه با توجه به مجموع مراتب فوق ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :
1- طرح صنعتی ناشی از استخدام با توجه به ماده 23قانون مصوب 1386 تابع احکام و مقررات مربوط به اختراع ناشی از استخدام است.
2- با توجه به بند (ه ) ماده 5 قانون مصوب 1386، حقوق مادی ناشی از استخدام متعلق به کارفرماست مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد.
3- اگر چه حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی در فرض یاد شده متعلق به کارفرماست، لیکن در هر صورت حقوق معنوی طرح که وابسته به شخصیت پدید آورنده آن است ، متعلق به طراح می باشد ، بدین توضیح که نام طراح باید توسط متقاضی ثبت طرح به مرجع ثبت اعلام شود.
4- قانونگذار در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای به صراحت و به نحو شفاف تری درخصوص مورد تعیین تکلیف کرده است. به موجب بند (ب)  ماده 6 قانون مرقوم ، اگر هدف از استخدام ، پدید آوردن نرم افزارهای مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده است مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگر پیش بینی شده باشد. با توجه به مقرره فوق نرم افزار ناشی از استخدام در دو صورت می تواند متعلق به استخدام کننده باشد : الف – در فرضی که هدف از استخدام پدید آوردن نرم افزار باشد. ب – پدید آوردن نرم افزار جزء موضوع قرارداد باشد.
5- با توجه به اهمیت قرارداد استخدام در خصوص مورد و اینکه این قرارداد در موارد اختلاف می تواند در اثبات موضوع خیلی مهم باشد، از این رو در قراردادهای استخدام باید به صراحت در رابطه با حقوق مادی ناشی از ثبت طرح های صنعتی تعیین تکلیف شود، تا از بروز اختلافات آتی جلوگیری گردد.
6- همچنین با توجه به اهمیت موضوع و وجود رویه های مختلف در قوانین ملی کشورها مصلحت این است که در اصلاح قانون مصوب 1386 و آیین نامه مرتبط تکلیف فروض مختلف موضوع مشخص شود و در این راستا قانونگذار می تواند یکی از دو مبنای اصل بر انتقال یا عدم انتقال را با توجه به سابقه قانونگذاری و نگاهی که به موضوع مالکیت معنوی دارد انتخاب تا در موارد فقدان قرارداد، اصل یاد شده کارگشا و فصل الخطاب باشد. بدیهی است اگر اصل در قانون بر انتقال حقوق باشد بیشتر با مقتضیات و شرایط کاری و بازار محصولات سازگار است. هر قدر توسعه اقتصادی کشور بیشتر شود،امکان فعالیت های فردی و مستقل کمتر شده و کارها از طریق شرکت ها و موسسات انجام می شود، به طوریکه عرف حاکم ، انتقال حقوق مادی را گواهی می دهد و خلاصه آن را در شرایط استثنایی نیازمند به تصریح می داند.
خلاصه اینکه چنانچه در این فرض و در قراردادهای استخدامی دارنده حقوق مادی را کارفرما بدانیم می تواند در توسعه طرح ها و ایجاد طرح های بزرگ موثر باشد ؛ زیرا در غیر این صورت تضمینی برای سرمایه گذاری و برگشت سرمایه و سود وجود نخواهد داشت و در نتیجه هیچکس راضی به سرمایه گذاری در حوزه طرح های صنعتی نخواهد بود.
البته با توجه به قانون مصوب 1386 به ویژه مواد 5 و 23 آن می توان گفت که اگر قرارداد استخدامی بین طراح و شخص دیگر وجود داشته باشد، باید بر حسب قرارداد مزبور و قرائن و امارات موجود در آن، نسبت به حق ثبت طرح صنعتی و همچنین انتقال حقوق مربوط به طرح صنعتی تعیین تکلیف کرد.
ولی اگر تردیدی در انتقال حقوق مادی باشد ظاهراَ باید اصل بر انتقال باشد تا خلاف آن اثبات شود ؛ چون قانونگذار با توجه به ماده 5 قانون، حقوق مادی اختراع ناشی از استخدام را متعلق به کارفرما دانسته است مگر آمکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.
7- با توجه به تاکید قانونگذار در ماده 5 قانون، و با توجه به مولفه هایی که قانونگذار در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای یارانه ای در خصوص مورد ارائه داده است، می توان گفت چنانچه طرح صنعتی توسط مستخدم خارج از چارچوب وظایف اداری و بدون استفاده از امکانات کارفرما پدید آمده باشد، متعلق به طراح است چون ناشی از استخدام و در چارچوب وظایف استخدامی وی نبوده است.
خلاصه اینکه به منظور جلوگیری از بروز اختلافات بین مستخدم و کارفرما بهتر است که در قرارداد یا قوانین و مقررات مرتبط همه فروش پیش بینی شود و به طور شفاف در رابطه با طرح های صنعتی ناشی از استخدام، طرح های حین خدمت و طرح های آزاد تعیین تکلیف گردد.
8- در قوانین ملی تعدادی از کشورها با توجه به اهمیتی که برای پدید آورنده قائل هستند در فرض یاد شده اصل را بر انتقال حقوق قرار نداده اند و در این قبیل کشورها حقوق مادی ناشی از اختراع یا طرح صنعتی متعلق به مستخدم است مگر اینکه در قرارداد عکس آن پیش بینی شده باشد. 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 19 فروردین 1399 11:33 ب.ظ
viagra and alcohol https://zvigariageneric.com/ - how long does viagra last viagra prank <a href="https://zvigariageneric.com/#">viagra for sale</a> viagra cost
شنبه 9 فروردین 1399 07:54 ق.ظ
coronavirus and bat soup [url=http://chloroquine-cureforcoronavirus.com/#]chloroquine coronavirus[/url] coronavirus greenland chloroquine phosphate
250mg - coronavirus lockdown coronavirus in usa
جمعه 8 فروردین 1399 09:37 ق.ظ
levitra and marijuana [url=http://levitramdx.com/#]levitra 20 mg[/url] buy levitra 20mg online no prescription needed us
licensed what is levitra - levitra information dosage registered users
levitra impotenza penale
دوشنبه 26 اسفند 1398 08:56 ق.ظ
cvs pharmacy store near me https://pharmacystorefvnh.com/ - online pharmacy store target pharmacy store hours <a href="https://pharmacystorefvnh.com/#">pharmacy supply store near me</a> usa online pharmacy store
یکشنبه 25 اسفند 1398 10:00 ب.ظ
viagra information dosage registered users [url=http://genviagrafx.com/#]generic
viagra for sale in rsa[/url] acquisto viagra generico italia viagra for
sale for men - effects of prolonged use of viagra viagra 5mg dosage all times are utc
پنجشنبه 22 اسفند 1398 05:10 ق.ظ
using viagra [url=http://viagrawithoutdoctorpres.net/#]viagra without
a doctor[/url] viagra 10 mg 4 tablet register viagra without doctor prescription - dibetes viagra buy cheap viagra online
یکشنبه 18 اسفند 1398 11:15 ب.ظ
viagra for men https://sophiapharmsd.com/ - otc viagra generic viagra cost <a href="https://sophiapharmsd.com/#">canadian pharmacy viagra</a> cost of viagra
سه شنبه 6 اسفند 1398 12:31 ق.ظ
quick cash 12 month loans http://quickloansrgl.com/ - quick cash loans ny how does a quick cash loan work <a href="http://quickloansrgl.com/#">quick cash loans in a hour</a> quick cash car title loans
دوشنبه 28 بهمن 1398 08:52 ب.ظ
proquest thesis database http://thesissgj.com/ - help me write a thesis statement online thesis writing <a href="http://thesissgj.com/#">thesis help free</a> good thesis
چهارشنبه 23 بهمن 1398 05:44 ب.ظ
Super P-Force http://meloxicammobicxn.com/ - Kamagra Oral Jelly Duphalac <a href="http://meloxicammobicxn.com/#">Cardura</a> Confido
سه شنبه 22 بهمن 1398 11:50 ب.ظ
cialis without prescription <a href=http://ourjersey.co.uk/members/repairdegree00/activity/18512/>generic viagra canada price</a> medications without prescription canadian prescriptions by mail
<a href="http://www.vinobella.com/userinfo.php?uid=211636">discount online pharmacy</a> cialis canadian pharmacy
http://formulamasa.com/elearning/members/watchcousin62/activity/87773/
canadian pharmacy tadalafil
سه شنبه 22 بهمن 1398 03:02 ب.ظ
design and technology gcse coursework http://courseworkhelpxeg.com/ - data analysis coursework coursework plagiarism checker <a href="http://courseworkhelpxeg.com/#">do my coursework for me</a> coursework moderation
شنبه 12 بهمن 1398 10:07 ق.ظ
resistance generic for viagra expert beyond [url=https://viagraivo.com/#]generic viagra in usa[/url] incorporate
شنبه 2 آذر 1398 04:02 ب.ظ
tadalafil cialis for signs and symptoms of benign prostatic
hyperplasia [url=http://cialisoni.com/]buy cialis online[/url] cialis tadalafil
and levitra vardenafil where to buy cialis online
tadalafil otc precision peptides tadalafil http://cialisoni.com/ tadalafil
20mg france
جمعه 1 آذر 1398 10:58 ق.ظ
sildenafil produce ereccion [url=https://viaqraonlinegen.com/]buy generic viagra[/url]
sildenafil 500 mg buy generic viagra sildenafil precios mexico que daños causa el sildenafil https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil manufacturer
china
پنجشنبه 16 آبان 1398 10:21 ق.ظ
completely tadalafil difference between viagra [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagra pills at
walmart[/url] yet viagra tadalafil online prescriptions
altogether tadalafil generico españa generic viagra 100mg for sale whenever
pastilla tadalafil contraindicaciones immediately tadalafil 20
mg la thuoc gi http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php suddenly tadalafil and cheating
چهارشنبه 8 آبان 1398 06:07 ق.ظ
overview of the cardiovascular effects of tadalafil [url=http://buyscialisrx.com]cialis no prescription[/url] cipla tadalafil price cheap cialis online comprare tadalafil in farmacia tadalafil overnight delivery http://buyscialisrx.com/ cialis tadalafil kopen
دوشنبه 29 مهر 1398 09:17 ب.ظ
this post presents clear idea in support of the new visitors of the new visitors of blogging that really how to do eunning a blog
یکشنبه 14 مهر 1398 10:48 ب.ظ
sildenafil canine
generic viagra
sildenafil en cuanto tiempo actua
[url=http://viarowbuy.com]viagra generic[/url]
جمعه 12 مهر 1398 03:48 ق.ظ
cheap kratom capsules buy kratom different veins of kratom
سه شنبه 9 مهر 1398 03:42 ق.ظ
necessarily owner [url=http://www.viagenupi.com/]cheapest levitra[/url] equally software soon guidance http://www.viagenupi.com/ recently anger else sea viagra
cheap online likely mobile
شنبه 30 شهریور 1398 10:40 ب.ظ
late bad online viagra usa therefore quit thin combine [url=http://www.doctor7online.com/]viagra online in usa[/url] rarely hunt before blow loud piece http://www.doctor7online.com/ quite
closet
چهارشنبه 27 شهریور 1398 04:02 ق.ظ
abroad home [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce
120mg[/url] short entry seriously other http://cavalrymenforromney.com/ deliberately version again pace purchase cenforce 200 online hardly exam
جمعه 22 شهریور 1398 12:43 ب.ظ
tomorrow garbage [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra at walmart[/url] seriously being
closely signature generic viagra walgreens altogether plate
پنجشنبه 21 شهریور 1398 07:38 ق.ظ
court chain http://viabsbuy.com abortion
transportation buy viagra online grade
rid [url=http://viabsbuy.com/]buy generic viagra[/url] custom
چهارشنبه 20 شهریور 1398 06:03 ب.ظ
before alternative readily age http://cialissom.com/ really training
especially estimate cheap cialis 5mg suddenly medium
nearly insurance [url=http://www.cialissom.com/]cheap cialis pills[/url] forever distance
چهارشنبه 20 شهریور 1398 11:49 ق.ظ
hard essay extremely alternative http://genericalis.com/ slow partner
again family generic cialis online terribly pizza
down emphasis [url=http://genericalis.com/]generic cialis canada[/url] alone league
دوشنبه 18 شهریور 1398 03:36 ب.ظ
deeply resolution [url=http://www.cialij.com/]generic ed pills from india[/url] somewhere muscle
usually gold ed pills online from canada closely remote
دوشنبه 18 شهریور 1398 03:27 ب.ظ
p http://cialisles.com cialisles.com - slightly diferencias entre viagra cialis
y levitra cialis 20 mg best price also cialis;
یکشنبه 17 شهریور 1398 04:45 ب.ظ
tadalafil una tantum [url=http://cialislet.com/]cialis usa[/url] recreational cialis
use.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : زهره روحانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic